„МОЕ ДЕТСТВО”

 

Мое детство, приказно, красиво,

Искам да те имам цял живот.

Винаги да махаш закачливо

от небесен слънчев сноп.

 

Мое детство, чисто и пенливо

като шумна пролетна река,

искам да пламтиш, да бъдеш живо

въгленче във моята душа.

 

С първите ята от лястовици малки

мойто детство тръгва на далечен път.

С първите ята и с безброй светулки

търся бряг след бряг в моя детски свят.

 

Текст Борислав Мирчев