За нас

     ОДЗ”Детство мое” е общинско детско заведение за деца от яслена възраст до 6 години, в което подготвителната група е за 5 годишни деца. „Детство мое” реализира цялостно обучение и възпитание на дацата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност. Образователната среда е организирана така, че детето да е център, с неговте потребности, интереси и заложби, средата позволява духовно, физическо и социално развитие на децата. Дейността в детската градина е организирана по посока на усвояване на морални, етични и културни ценности и добродетели, модели на безопасно поведение.

     В детското заведение работи екип от образовани и квалифицирани педагози, отговорни личности, проявяващи обич, загриженост, толерантсност и зачитане на човешкото достойнство.

     При нас децата се заобиколени от обич, внимание и грижи, което превръща детското заведение в тяхно любимо място, осигуряващо емоционален комфорт, пълноценно развитие и игри, територия желана и значима за тях. Основен елемент в дейността ни е сътрудничеството с родителската общтност и социалните институции, чиято съпричастност спомага за осъществяване на цялостната ни дейност.

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.