СЪОБЩЕНИЕ

 

Записването на новоприетите деца в ОДЗ “Детство мое” ще се извърши в срок от 07.06.2016г. до 24.06.2016г. от 8.30ч. до 10.30ч. в кабинета на ЗАС на детското заведение.

 

В случай, че родителите не сторят това нито лично, нито чрез упълномощено лице, детето не се записва в групата за новата учебна година.

 

Родителска среща на 24. 06. 2016г. от 17,00ч.

с родителите на новоприетите деца в сградата на ОДЗ”Детство мое”