Петте групи на ОДЗ „Детство мое” работят по „Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст” на доц. Русинова и колектив. За индивидуална работа на децата екипите по групи избират програмните системи на различни издателства, одобрени от МОМН.