Подготвителна група "Делфинче"
5 годишни деца

 

Учителки на групата: Галина Василева – старши учител
                                Красимира Кирова – старши учител   
                                Радка Станева  - помощник-възпитател

 

Делфинче

 

Във заливчето често играе си делфинче,

Телцето му проблясва във сребърно и синьо.

Танцува сред вълните и нищичко не пита.

Делфинчето подскача и за другар ме вика,

До нос Добра Надежда  или до Коста Рика.

Танцува сред вълните, със себе си ме вика.

Какво ли да му кажа, аз много го обичам,

Със него ще играя, Айлин ще го наричам


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

РЕЖИМЕН МОМЕНТ ВРЕМЕ
Прием, дейност по избор 7,30ч.-8,15ч.
Утринно раздвижване - гимнастика 8,15ч.-8,30ч.
Подготовка за закуска и закуска 8,30ч.-9,00ч.
Обучаващи ситуации; игрово-познавателни ситуации;практически ситуации. Свободна самостоятелна индивидуална или групова дейност. 9.00ч.-11,30ч.
Подготовка и обяд 11,30ч.-12,30ч.
Подготовка и следобеден сън 12,30ч.-15,30ч.
Следобеден тоалет, раздвижване и закуска 15,30ч.-16,00ч.
Игрово-познавателни ситуации; практически ситуации, дейности по интереси; изпращане 16,00ч.-18,30ч.

 

Делфинче