Първа "Б" група "Детелина"
3 годишни деца 

 

Учителки на групата: Снежана Митева –  старши учител
                                     Невена Неделчева –   учител 

                                Минка Маринова -  помощник-възпитател


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

РЕЖИМЕН МОМЕНТ ВРЕМЕ
Прием, дейност по избор 7,30ч.-8,15ч.
Утринно раздвижване - гимнастика 8,15ч.-8,30ч.
Подготовка за закуска и закуска 8,30ч.-9,00ч.
Обучаващи ситуации; игрово-познавателни ситуации;практически ситуации. Свободна самостоятелна индивидуална или групова дейност. 9.00ч.-11,30ч.
Подготовка и обяд 11,30ч.-12,30ч.
Подготовка и следобеден сън 12,30ч.-15,30ч.
Следобеден тоалет, раздвижване и закуска 15,30ч.-16,00ч.
Игрово-познавателни ситуации; практически ситуации, дейности по интереси; изпращане 16,00ч.-18,30ч.

 

Детелина1

ТОВА СМЕ НИЕ!

  Д – доброта Е – емоции Т – творчество Е – единство Л – любов И – Изненади Н – надежда А - артистичност ТОВА Е НАШИЯ СВЯТ! В нашта приказна градина групата ни се...

Творчество: гр. Детелина

Тази фотогалерия е празна.