Първа "А" група "Славейче"
3-4 годишни деца

 

Учителки на групата: Магдалена Малинова –  старши учител
                                Димитрина Такева – младши учител   
                                 Катя Стойкова  - помощник-възпитател

 


ДНЕВНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦАТА

РЕЖИМЕН МОМЕНТ ВРЕМЕ
Прием, дейност по избор 7,30ч.-8,15ч.
Утринно раздвижване - гимнастика 8,15ч.-8,30ч.
Подготовка за закуска и закуска 8,30ч.-9,00ч.
Обучаващи ситуации; игрово-познавателни ситуации;практически ситуации. Свободна самостоятелна индивидуална или групова дейност. 9.00ч.-11,30ч.
Подготовка и обяд 11,30ч.-12,30ч.
Подготовка и следобеден сън 12,30ч.-15,30ч.
Следобеден тоалет, раздвижване и закуска 15,30ч.-16,00ч.
Игрово-познавателни ситуации; практически ситуации, дейности по интереси; изпращане 16,00ч.-18,30ч.

 

 

Славейче1

Детска академия

  Детска екоакадемия: „Да погалим Природата, да опазим Земята” Цел: Приобщаване на децата към природата, формиране на екологична култура и озъзнаване на собственото им поведение. Задачи: Усвояване на достъпни знания за природата. Насочване детското внимание към замърсяването на природата и...