Първа "А" група "Звездичка"
3 годишни деца

 

 

Учителки на групата: Стефанка Стоянова –  старши учител
                                     Камелия Добрева –   учител  

                                Мария Сидерова - помощник-възпитател 
                                Стоянка Соколова -  помощник-възпитател


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

РЕЖИМЕН МОМЕНТ ВРЕМЕ
Прием, дейност по избор 7,30ч.-8,15ч.
Утринно раздвижване - гимнастика 8,15ч.-8,30ч.
Подготовка за закуска и закуска 8,30ч.-9,00ч.
Обучаващи ситуации; игрово-познавателни ситуации;практически ситуации. Свободна самостоятелна индивидуална или групова дейност. 9.00ч.-11,30ч.
Подготовка и обяд 11,30ч.-12,30ч.
Подготовка и следобеден сън 12,30ч.-15,30ч.
Следобеден тоалет, раздвижване и закуска 15,30ч.-16,00ч.
Игрово-познавателни ситуации; практически ситуации, дейности по интереси; изпращане 16,00ч.-18,30ч.

 

Звездичка1

Приказка

  История с щастлив край Имало едно време една майка и нейната дъщеря. В историята присъства и една кутия. Но за нея след малко. Действието се развива около Коледа, по времето на...

Ние сме сияещи звездички

Ние сме групата на малките, но шеметно сияещи звездички! Това, че сме малки изисква търпение, грижи, много любов и уважение. Ние сме малки „звездички” в групата приятели сме...

Детска академия: Звездичка

Тази фотогалерия е празна.