ЕКИП

В ОДЗ”Детство мое” работят 11 педагози, медицински работници и 16 души помощно-обслужващ персонал.

Всички полагат усилия за оформянето и поддържането на  спокойна, уютна и развиваща среда, в която всеки ден да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове за децата.

 

Директор - Павлина Велчева

 

Яслена Група „Слънчице”

Галя Иванова – мед.сестра

Йорданка Керенчева – мед.сестра

Радка  Станева – помощник – възпитател

Дияна Жекова – помощник – възпитател

 

Първа А  група „Славейче”

Магдалена Малинова - старши учител

Димитрина Такева –  мл. учител

Катя Стойкова - помощник-възпитател

Еленка Янева - помощник-възпитател

 

Първа Б група "Делфинче" 

Галина Василева - старши учител

Красимира Кирова - старши учител

Марияна Демирева - помощник-възпитател

 

Втора група "Пчеличка"

Здравка Христова - старши учител

Петранка Тодорова - старши учител

Галя Ангелова - помощник-възпитател

 

Подготвителна А група "Звездичка"- 5 год.

Стефка Стоянова - старши учител

Невена Неделчева - учител

Мария Сидерова - помощник-възпитател

Стоянка Соколова - помощник-възпитател

 

Подготвителна Б група „Детелина” - 5 год.

Снежана Митева - старши учител

Маруся Иванова - старши учител

Минка Великова - помощник-възпитател

 

Невянка Рачева - мед.сестра на детското заведение

Кремена Карадушева - ЗАС

Димитричка Атанасова – перач

Цвета Тодорова - пов. възпитател

Божана Герчева – чистач / хигиенист

Пламен Петров – огняр

Стелиян Митев - огняр