ЕКИП

В ДГ”Детство мое” работят 11 педагози, медицински работници и  помощно-обслужващ персонал.

Всички полагат усилия за оформянето и поддържането на  спокойна, уютна и развиваща среда, в която всеки ден да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове за децата.

 

Директор - Павлина Велчева

 

Яслена Група „Слънчице”

Ванина Николова – мед.сестра

Ренгинар Сюлеманова – мед.сестра

Марияна Демирева – детегледач

Дияна Жекова – детегледач

 

Първа А  група „Звездичка”

Стефанка Стоянова - старши учител

Камелия Добрева –  учител

Мария Сидерова - помощник-възпитател

 

Първа Б група "Детелина" 

Снежана Митева - старши учител

Невена Неделчева -  учител

Минка Великова - помощник-възпитател

 

Втора група "Делфинче"

Галина Василева - старши учител

Красимира Кирова - старши учител

Радка Станева - помощник-възпитател

 

Подготвителна  група "Славейче"- 5 год.

Магдалена Малинова - старши учител

Иванка Пелова - старши учител

Росица Иванова - помощник-възпитател

 

Подготвителна група „Пчеличка” - 6 год.

Здравка Христова - старши учител

Валентина Тодорова -  учител

Галя Ангелова - помощник-възпитател

 

Невянка Рачева - мед.сестра на детското заведение

Кремена Карадушева - ЗАС

Стоянка Соколова - пов. възпитател

Еленка Янева - пом.кухня

Пламен Петров – огняр