Детска академия

 

Детска екоакадемия: „Да погалим Природата, да опазим Земята”

Цел:

Приобщаване на децата към природата, формиране на екологична култура и озъзнаване на собственото им поведение.

Задачи:

 1. Усвояване на достъпни знания за природата.
 2. Насочване детското внимание към замърсяването на природата и разумната намеса на човека за опазването й.
 3. Изграждане на естетическо отношение към природата и формиране на дълбока и трайна потребност у децата от общуване с нея.
 4. Изграждане на етично и екологосъобразно поведение в околната среда.
 5. Формиране на любов към природата и грижливо отношение към растенията и животните.
 
Дейности:
 1. Обучаващи ситуации - децата придобиват нови знания и разширяват представите си за природните явления, за животинския и растителен свят. Запознават се с проблемите на околната среда - замърсяването на въздуха, водите, почвите, глобалното затопляне, унищожаването на горите, застрашени от изчезване животински и растителни видове.
 2. Проблемни ситуации - формиране у децата на умения да откриват екологичен проблем, да планират своята дейност, да предполагат какво ще се случи в резултат на проявената им активност или пасивност, да предлагат решения и модели на поведение за разрешаването му. Поставяне началото на прогностично мислене: "Какво ще се случи ако Слънцето спре да свети, да топли, а ако топли прекалено силно?", "Какво ще се случи без вода, без въздух?" и т.н.
 3. Игрови ситуации - да се стимулират положителни преживявания и добри взаимоотношения. ДИ "Как да помогнем", "Отгледай цветето", "Събираме разделно"
 4. Практически ситуации - работа с природни материали, почистване на двора, повторно използване на вече ненужни листове хартия, кутии, вестници.
 5. Изложби - претворяване красотата на природата през различните сезони, положителни емоции при съприкосновение с нея.
 6. Празници - Ден на планетата Земя - 22 април.
 7. Работа с родители - анкета за отношението им по проблема. Съвместно отглеждане на цветя и растения у дома, грижи за домашен любимец.
Очаквени резултати:
 •  Провокиране на интерес у децата към планетата Земя и нейното опазване.
 • Хуманно чувство към природата, радост от общуване с нея.
 • Извършване на достъпни трудови дейности, подтикване към експериментална дейност и творчество.
 • Възпитаване на общочовешки ценности.
 • Децата стигат до разбирането, че поддържането на равновесие в заобикалящата ги среда и в отношението между нея и хората е възможно само, ако индивидуалните усилия на всеки човек се съчетават с усилията на цялото ни общество.
 • Децата изживяват своите вълнения сред природата, научават се да я обичат и пазят, за да имат свое право на съществуване в нея.
ПЛАН-ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
 
Септември 
 1. "Плодородна есен" - запознаване с многообразието от есенни плодове и зеленчуци.
 2. "Огън" - участие в тренинг по пожарна безопасност.
 3. Природен календар - отразяване на промените във времето през месец септември.
Октомври
 1. "Ние пазим и обичаме природата" - запознаване с модели на поведение, грижа за природата и нейните обитатели.
 2. "Златна есен", "Весела поляна", "Отпечатък от есенни листа" - пресъздаване красотата на сезона в детските творби.
 3. "Орехи на двора" - наблюдение.
 4. "Есенна полянка" - работа с природен материал.
 5. Природен календар -отразяване на промените във времето през месеца със символи.
Ноември
 1. "Въздух и вода" - опазване на въздуха и водата от замърсяване, пестене на водата.
 2. "Лиса и отровната боя" - презентация, свързана със замърсяване на реката в гората.
 3. "Моите приятели животните" - работа с природни материали.
 4. "Къщичка за птици" - грижа за зимуващи птици.
 5. Природен календар
Декември
 
 1. "Екология" - обогатяване речника на децата с думи и понятия, свързани с екологията.
 2. "Събери разделно" - ДИ.Начини за разделно събиране на отпадъци и ползата от тях.
 3. Запознай се с приятелите Пластика, Харти и Стък.
 4. "Как се срещнали повелителите на рециклирането и боклука  и как станали приятели"  - презентация
 5. Природен календар
Януари
 
 1. "Живот на северния полюс" - обогатяване знанията за живота на Северния полюс. Изграждане на представи за живот в зависимост от климата.
 2. "Животните през зимата" - запознаване с основни потребности на някои диви животни и необходимостта от грижи за тях.
 3. "Грижи за зимуващите птици" - запознаване с основни потребности на някои зимуващи птици и необходимостта от грижи за тях.
 4. "Грижи за зимуващите птици" -рисуване и моделиране.
 5. "Следите на животните - енциклопедични данни.
 6. "Кралица Чистота и Цар Боклук" - презентация.
 7. Природен календар
Февруари
 1. "Кой живее във водата".
 2. "Животни в пустинята".
 3. "Динозаври".
 4. "Природата е съвършена".
 5. "Разсади".
 6. "Моите права" - правото да се живее в чиста околна среда.
 7. Природен календар
Март
 1. "Дъга в небето".
 2. "Кой живее в тревата?"
 3. "Прелетни птички".
 4. "Ден и нощ".
 5. "Пролет е!"
 6. "Дърветата в планината"
 7. Природен календар
Април
 1. "Растенията - зеленото богатство  на Земята".
 2. "Опазване на природата" - източници на замърсяване.
 3. "Горски надзирател" - труд и професия.
 4. "Космос" - Земята като частица от него.
 5. "Да опазим Земята чиста" - презентация.
 6. "Ден на Земята" - засаждане на пролетни цветя, дръвче в двора на детската градина.
 7. Природен календар
Май
 1. "Иде лято!"
 2. "Венче" -работа с природен материал - листа и цветя.
 3. "Опитно поле".
 4. Природен календар
 5. Връчване на дипломи за успешно завършена екоакадемия