За нас

 

     ДГ ”Детство мое” е общинско детско заведение за деца от яслена възраст до 7 години. То реализира цялостно обучение и възпитание на децата. Образователната среда е организирана така, че детето да е център, с неговите потребности, интереси и заложби. Средата позволява духовно, физическо и социално развитие.
     В детското заведение работи екип от образовани и квалифицирани педагози, отговорни личности, проявяващи обич, толерантсност и зачитане на човешкото достойнство.
     При нас децата се заобиколени от  внимание и грижи, което е предпоставка  детското заведение да се превърне в тяхно любимо място, осигуряващо емоционален комфорт, пълноценно развитие и игри. Основен елемент в дейността ни е сътрудничеството с родителската общност и социалните институции, чиято съпричастност спомага за осъществяване на цялостната ни дейност.