Допълнителни дейности

 

Детската градина осигурява допълнителни занимания за децата извън учебната програма. Сформират се групи в зависимост от желанията и интересите на децата и се осигуряват специалисти.

За учебна година – 2018/2019г. са организирани следните дейности:

o   Английски език –  ръководител Иванка Стойкова

o   Народни танци – ръководител Галин Каракашев

 

Участието в дейностите става по желание на родителите, след подадена декларация за съгласие по образец. Заплащането на тези занимания е извън таксата за детска градина.