История

 

За да чертаем своето бъдеще, трябва да познаваме и уважаваме своето минало.

 

      Детската градина е изминала дълъг и труден път от създаването си  през 1974г. до днес. През 2009 година тя отбеляза своята 35 годишнина.          Първоначално се е помещавала в стара сграда с три целодневни групи.     Първите редовни учителки били Й. Цветкова, П. Кралева, З. Писарева, И. Маринова, В. Атанасова и Ст. Цонкова. Последователно в годините директори са били П. Куртева, В. Атанасова, Н. Николова. През 1989г. за директор е назначена Елена Енчева, тогава детската градина е преименувана на „Детство мое”. През 2006г., когато официално е открито и второто крило от новата сграда на детската градина, наред със сформирането  на яслена група, детското заведение е преименувано на ОДЗ”Детство мое”. От 2008г. до днес директор на ДГ”Детство мое”е Павлина Велчева.